Home » BLOG » #Gratuitate la #TransportulFeroviar

#Gratuitate la #TransportulFeroviar

Dragi studenți,

În ședința de guvern din data de 31 ianuarie 2017 a fost aprobată Hotărârea de Guvern nr. 42/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți, publicată în Monitorul Oficial nr. 91 din 1 februarie 2017.

Călătoria gratuită este valabilă la toate categoriile de trenuri (Regio și InterRegio), clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic, indiferent de distanță sau rută, iar abonamentele lunare gratuite cu număr nelimitat de călătorii se vor elibera pe distanţe de până la 300 km.

Astfel, începând din a doua parte a zilei de 1 februarie 2017, de gratuitate la transportul feroviar beneficiază toți studenții înmatriculați la o formă de învățământ cu frecvență la într-o instituție de învățământ superior acreditată:

– de stat sau privată,

– la programe de studii de la toate cele trei cicluri (licență, master, doctorat),

– indiferent de forma de finanțare a studiilor (buget/taxă),

– indiferent de vârsta acestora,

– indiferent de naționalitatea acestora,

– pentru un număr nelimitat de călătorii,

– indiferent de distanțele sau rutele călătoriilor,

– inclusiv pe perioada vacanțelor,

– de către toți operatorii de transport feroviar,

– la toate tipurile de trenuri, clasa a II-a.

Pentru călătoriile cu vagon de dormit sau la clasa I, studenții vor plăti integral doar diferența de clasă, tariful de rezervare clasa I sau suplimentul de pat, după caz, legitimația de călătorie de bază fiind achiziționată gratuit și în aceste cazuri.

Documentele necesare pentru a beneficia de gratuitatea biletelor sunt:
-Legitimația de student pentru reducere la transport feroviar utilizată de studenți și până în prezent, pentru acest an universitar (2016-2017) și cartea de identitate.

-Adeverință de student emisă de universitate, pentru studenții care nu beneficiau de legitimația de student până în prezent, pentru acest an universitar (2016-2017) și cartea de identitate.

-Legitimație de student pentru gratuitate, emisă special pentru toți studenții la începutul anului universitar 2017-2018, și cartea de identitate.